Οροι χρήσης

Ημερομηνία: 01/07/2018

 

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου της ANAPNEO.

Το έργο ANAPNEO υποστηρίζεται από το OpenIT

Το OpenIT βρίσκεται στη διεύθυνση:

OpenIT

Ιδαίου Άνδρου 9, 71202, Ηράκλειο, Ελλάδα

+302810211111

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του OpenIT εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και οποιεσδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες: «Πελάτης», «Εσείς» και «Σας» αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. «Η Εταιρεία», «ΑΝΑΠΝΕΟ», «Ο εαυτός μας», «Εμείς», «Δικοί μας» και «Εμείς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το «Μέρος», «Μέρη» ή «Εμείς», αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, ή είτε στον Πελάτη είτε στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​με σκοπό τη ρητή ικανοποίηση των Ανάγκες του πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και με την επιφύλαξη της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαία ή/και αυτός/αυτή, λαμβάνεται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως αναφορά στο ίδιο.

Cookies
Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της ANAPNEO συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του OpenIT.

Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους διαδραστικούς ιστοτόπους χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτούμε τα στοιχεία των χρηστών για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και η ευκολία χρήσης για τα άτομα που επισκέπτονται. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστές μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το OpenIT ή/και οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο OpenIT Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να προβάλετε και/ή να εκτυπώσετε σελίδες από τη διεύθυνση https://anapneo.eu/ για προσωπική σας χρήση, υπό τους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:

 • Αναδημοσίευση υλικού από το https://anapneo.eu/
 • Πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια χρήσης υλικού από τη https://anapneo.eu/
 • Αναπαράγετε, αντιγράψτε ή αντιγράψτε υλικό από τη διεύθυνση https://anapneo.eu/
 • Αναδιανομή περιεχομένου από τη https://anapneo.eu/ (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί ειδικά για αναδιανομή).

Σχόλια χρηστών

 1. Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει την ημερομηνία της παρούσας.
 2. Ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα («Σχόλια») σε περιοχές του ιστότοπου. Το OpenIT δεν ελέγχει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει Σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή απόψεις του OpenIT, των αντιπροσώπων ή των θυγατρικών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του ατόμου που δημοσιεύει μια τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το OpenIT δεν φέρει ευθύνη για τα Σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος απώλειας, ευθύνη, ζημιά ή έξοδα που προκλήθηκαν ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και/ή δημοσίευσης και/ή εμφάνισης του Σχόλια σε αυτόν τον ιστότοπο.
 3. Το OpenIT διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί τυχόν Σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ως ακατάλληλα, προσβλητικά ή με άλλο τρόπο που παραβιάζουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
 4. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:
 5. Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε.
  1. Τα Σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου.
  2. Τα σχόλια δεν περιέχουν κανένα δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλο παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
  3. Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρηματικών ή προσαρμοσμένων ή παρουσίασης εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.
 6. Με το παρόν χορηγείτε στο OpenIT μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή, επεξεργασία και εξουσιοδότηση σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

 1. Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με τον Ιστότοπό σας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
 • Κρατικοί φορείς,
 • Μηχανές αναζήτησης;
 • Ειδησεογραφικοί οργανισμοί;
 • Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων, όταν μας καταχωρούν στον κατάλογο, ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο όπως υπερσυνδέονται με τοποθεσίες Web άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων. και
 • Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και φιλανθρωπικών ομάδων συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας.
 1. Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες ιστοτόπων, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.
 2. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
 • κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών καταναλωτών ή/και επιχειρήσεων, όπως Εμπορικά Επιμελητήρια, Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων, AARP και Ένωση Καταναλωτών.
 • τοποθεσίες κοινότητας dot.com.
 • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που προσφέρουν φιλανθρωπίες,
 • Διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων;
 • διαδικτυακές πύλες
 • λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις· και
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικούς συλλόγους.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν προσδιορίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα επηρεάσει αρνητικά εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως η εργασία στο ευκαιρίες στο σπίτι, δεν θα επιτρέπεται να συνδέονται)· (β) ο οργανισμός δεν έχει μη ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας· (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα που σχετίζεται με την υπερ-σύνδεση υπερτερεί της απουσίας OpenIT. και (δ) όταν ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων ή είναι άλλως συνεπής με το εκδοτικό περιεχόμενο σε ενημερωτικό δελτίο ή παρόμοιο προϊόν που προάγει την αποστολή του οργανισμού.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες ιστοτόπων, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@OpenIT.com . Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή/και διεύθυνση e-mail), καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας, και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας με τις οποίες θα θέλατε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας ; ή
 • Με τη χρήση του ενιαίου εντοπισμού πόρων (διεύθυνση Ιστού) με τον οποίο συνδέεται. ή
 • Η χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστότοπού μας ή του υλικού που συνδέεται με αυτό έχει νόημα εντός του πλαισίου και της μορφής περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου του OpenIT ή άλλου καλλιτεχνικού έργου για τη σύνδεση ελλείψει συμφωνίας άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Iframes

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπού μας.

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν τέτοιου αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο διατηρείται ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων που συνεπάγονται από το νόμο σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για τον σκοπό ή/και τη χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιότητας). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν θα:

 1. να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας ή τη δική σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια.
 2. να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση·
 3. να περιορίσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ή
 4. εξαιρέστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που ενδέχεται να μην εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα και αλλού στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης ή σε σχέση με το αντικείμενο αυτής της αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που προκύπτουν από σύμβαση, από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση του εκ του νόμου καθήκοντος.

Στο βαθμό που ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του ιστότοπου παρέχονται δωρεάν, δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.