ΧΑΠ

Τρέχουσα κατάσταση

Πολύ συχνά, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις (π.χ. χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις) δεν έχουν τακτική και συχνή επικοινωνία με τους γιατρούς τους, όπως θα έπρεπε, για διάφορους λόγους: έλλειψη χρόνου, οικονομικές δυσκολίες ή αμέλεια. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση της χρόνιας κατάστασής τους και πιθανή εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Από την άλλη πλευρά, η στενότερη συνδεσιμότητα ανθρώπων και συστημάτων, μέσω της χρήσης των πιο πρόσφατων τεχνολογιών smartphone, cloud και έξυπνης εξόρυξης δεδομένων, μπορεί να εξασφαλίσει αδιάλειπτη φροντίδα και αποφυγή κρίσεων χρόνιων παθήσεων.

Η λύση μας

Μάθε περισσότερα

Συνδέει χρόνιους ασθενείς με τους γιατρούς τους μέσω μιας υποδομής cloud και διαδικτυακών υπηρεσιών και μιας εφαρμογής για κινητά, επιτρέποντας έτσι την τακτική παρακολούθηση των ασθενών και την αποφυγή επειγόντων περιστατικών.

Προτείνει ένα νέο και καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο που παρέχει με χαμηλό κόστος και με σημαντική εξοικονόμηση πόρων στο εθνικό σύστημα υγείας, μια προληπτική υπηρεσία υγείας για χρόνιους ασθενείς, συνδυάζοντας την ανθρώπινη ιατρική τεχνογνωσία με την υπερσύγχρονη παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών που βασίζεται στο cloud computing , SOA, ανάλυση δεδομένων και εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Συνεισφορές

Τι κερδίζουν οι ασθενείς με ΧΑΠ

Καλύτερη ποιότητα ζωής για τους χρόνιους ασθενείς

Βελτιωμένη τεχνολογία υπηρεσιών

Βελτιωμένη ασφάλεια, ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής
Πλατφόρμα ΑΝΑΠΝΕΩ

Η web πλατφόρμα του έργου ΑΝΑΠΝΕΩ είναι πλέον διαθέσιμη και περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του κάθε συστήματος για το έργο ΑΝΑΠΝΕΩ.

Η web πλατφόρμα του ΑΝΑΠΝΕΩ διαθέτει την ανάλογη λειτουργικότητα ανάλογως με το ρόλο αυτού που συνδέεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@openit.gr για demo πρόσβαση στην πλατφόρμα.Πλατφόρμα ΑΝΑΠΝΕΩΕφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα

Οι εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό iOs και Android του έργου ΑΝΑΠΝΕΩ είναι πλέον διαθέσιμες και περιλαμβάνουν αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του κάθε συστήματος για το έργο ΑΝΑΠΝΕΩ.

Οι εφαρμογές του ΑΝΑΠΝΕΩ διαθέτουν την ανάλογη λειτουργικότητα ανάλογως με το ρόλο αυτού που συνδέεται.

Οι ρόλοι που υποστηρίζονται είναι αυτοί του γιατρού και του ασθενή με το γιατρό να μπορεί να βλέπει όλους τους ασθενείς που είναι αντιστοιχισμένοι σε αυτόν και τις ημερήσιες αναφορές τους και οι ασθενείς μπορούν να καταχωρούν την ημερήσια αναφορά τους και να δέχονται ις ειδοποιήσεις του συστήματος ανάλογα με την κατάστασή τους.


Εφαρμογή για Android


Εφαρμογή για iOs


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το έργο ANAPNEΩ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΝΟΤΟΜΙΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης) και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).