Σύνοψη

Τρέχουσα κατάσταση

Πολύ συχνά, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις (π.χ. χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις) δεν έχουν τακτική και συχνή επικοινωνία με τους γιατρούς τους, όπως θα έπρεπε, για διάφορους λόγους: έλλειψη χρόνου, οικονομικές δυσκολίες ή αμέλεια. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση της χρόνιας κατάστασής τους και πιθανή εισαγωγή στο νοσοκομείο. Από την άλλη πλευρά, η στενότερη συνδεσιμότητα ανθρώπων και συστημάτων, μέσω της χρήσης των πιο πρόσφατων τεχνολογιών smartphone, cloud και έξυπνης εξόρυξης δεδομένων, μπορεί να εξασφαλίσει αδιάλειπτη φροντίδα και αποφυγή κρίσεων χρόνιων παθήσεων.


Προτείνουμε μια ολοκληρωμένη λύση που:


Συνδέει χρόνιους ασθενείς με τους γιατρούς τους μέσω μιας υποδομής cloud και διαδικτυακών υπηρεσιών και μιας εφαρμογής για κινητά (iChronic), επιτρέποντας έτσι την τακτική παρακολούθηση των ασθενών και την αποφυγή επειγόντων περιστατικών.

Προτείνει ένα νέο, βιώσιμο και καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο που παρέχει με χαμηλό κόστος και με σημαντική εξοικονόμηση πόρων στο εθνικό σύστημα υγείας, μια προληπτική υπηρεσία υγείας για χρόνιους ασθενείς, συνδυάζοντας την ανθρώπινη ιατρική τεχνογνωσία με την υπερσύγχρονη παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών που βασίζεται σε cloud computing, SOA, data analytics και mobile εφαρμογές.


Συνεισφορά

  1. Καλύτερη ποιότητα ζωής για τους χρόνιους ασθενείς, σε συνδυασμό με σημαντικές μειώσεις κόστους.
  2. Βελτιωμένη τεχνολογία υπηρεσιών μέσω αναλυτικών στοιχείων.
  3. Βελτιωμένη ασφάλεια, ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής καθώς και επεκτασιμότητα χάρη στην τεχνολογία ενορχήστρωσης για υπηρεσίες υπολογιστών και ασφαλή τεχνολογία cloud.
  4. Απόδειξη της ιδέας από την τεχνική πλευρά και μέσω της επιτόπιας χρήσης για ασθενείς με χρόνια νοσήματα.
Font Resize
Contrast