Διαδικτυακό σύστημα

Η web πλατφόρμα του έργου ΑΝΑΠΝΕΩ είναι πλέον διαθέσιμη και περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του κάθε συστήματος για το έργο ΑΝΑΠΝΕΩ.

Η web πλατφόρμα του ΑΝΑΠΝΕΩ διαθέτει την ανάλογη λειτουργικότητα ανάλογως με το ρόλο αυτού που συνδέεται.

Font Resize
Contrast